ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI

UYUM

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. tedarik zincirinin herhangi bir noktasında değerli metallerin kara para aklamaya iştirak ve terörizmi finanse etme, çocuk işçi çalıştırma dahil insan haklarını ihlal etme ile ilişkilendirilmeme sorumluluğunun bilincindedir.

Bu bağlamda Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. aşağıda yer alan standart, kılavuz ve yönergelere uygun olarak çalışmaktadır:

 

· İlgili Mevzuat

· BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedürü

· Global Kıymetli Metaller Kuralları

· Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Altın Yönergesi (LBMA Responsible Gold Guidance)

· Londra Külçe Piyasası Birliği Sorumlu Gümüş Yönergesi

· OECD Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinci ile Tedariki için Gerekli Özeni Gösterme Rehberi ve Altın Eki (OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Confilct-Affected and High Risk Areas and the Supplement on Gold)

· Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı (World Gold Council Conflict Free Gold Standard)

· MASAK Mevzuatı (Financial Crimes Investigation Board) (https://www.hmb.gov.tr)

· Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi (Borsa İstanbul Responsible Gold Supply Chain Guidance)

 

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. altın ve gümüş tedarik zincirinde gerçekleştirilecek incelemeyle ilgili şirket politikasını ve Müşteri Tanıma, Risk Yönetimi, Uyum prosedürlerini geliştirmiştir. Buna ilaveten çalışanlarının, acentelerin ve iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve şirketlerin bu prosedürlere uyum

sağlamalarını istemektedir.

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER (AML&CFT) SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI VER.1.0

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER ALTIN TEDARİK UYUM POLİTİKASI VER.1.1

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI VER.1.0

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER İŞ ETİĞİ İLKELERİ VER.1.0

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VER.1.0

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER SÜRDÜREBİLİRLİLİK POLİTİKASI VER.1.0

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER HESAP AÇMA VE MÜŞTERİ TANIMA PROSEDÜRÜ

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER MÜŞTERİ TANIMA VE KİMLİK TESPİT POLİTİKA VER.2.0

KVKK METNİ

 

Uyum ve Bağımsız Denetim Raporları

2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. BİST UYUM RAPORU 2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. BIST GÜVENCE RAPORU 2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. YÖNETİM RAPORU 2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. BIST COMPLIANCE REPORT 2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. BIST INDEPENDENT REASONABLE ASSURANCE REPORT 2023

ALTINBAŞ KIYMETLİ MADENLER BORSASI A.Ş. MANAGEMENT REPORT 2023

2022

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. BİST Bağımsız Güvence Raporu 2022

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. BİST Compliance Report 2022

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. Uyum Raporu 2022

2021

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. Altın Uyum Raporu 2021

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. BIST Bağımsız Güvence Raporu 2021

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. LBMA Independent Resonable Assurance Report Gold 2021

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. 2021 COMPLIANCE REPORT SIGNED

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. 2021 BİST Independent Reasonable Assurance Report Gold

2020

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. Altın Uyum Raporu 2020

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. BIST Bağımsız Güvence Raporu 2020

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. LBMA Independent Resonable Assurance Report Gold 2020

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finasmanı Raporu 2020

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorsim Report 2020